FAQ

Po zapnutí SOMAVEDIC jsem unavený a necítím se dobře. Co mám dělat?

Častou příčinou je nedostatečný pitný režim. Ideální je nakoupit balenou vodu (6 x 1,5 litr. neperlivé vody) a každé ráno v 6 hodin vypít s citrónem 2 - 3 dcl nebo hned jak vstanete. Zbytek láhve vody dopijte ještě ten den. Ideální také bude balenou vodu umístit u SOMAVEDIC. Voda vyplaví z těla zátěže a celkový průběh detoxikace bude mnohem příjemnější a účinnější. Pozor na kávu, která silně odvodňuje a je třeba doplnit tělu trojnásobek objemu kávy vodou.

Měl by být SOMAVEDIC pořád zapnutý?

Pro maximální využití účinků by měl být přístroj zapnutý pokud možno neustále. Odběr proudu je minimální - za měsíc nepřekročí 1 kWh, což při současných cenách el.energie činí přibližně 5,- Kč

Není uranové sklo zdraví škodlivé?

Ze získaných podrobných údajů o výrobě uranového skla (množství skla, obsah uranu v různých šaržích a účel použití jednotlivých druhů skla) a z provedených šetření SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost) jednoznačně vyplývá, že legislativní kritéria ochrany jednotlivce i společnosti před škodlivými účinky používání uranového skla nejsou v ČR překračována. Skleněné korpusy SOMAVEDIC vyrábí sklárna LASVIT AJETO glass v Lindavě, která dodržuje veškeré standardy bezpečnosti nařízené zákonem.

Jak přístroj rozpozná prospěšné bakterie v těle od těch neprospěšných?

Vše, co existuje, má svojí specifickou frekvenci, tedy i bakterie. Když se do SOMAVEDIC naprogramuje nějaká konkrétní frekvence, dojde tím k "zacílení" a následné eliminaci pouze baktérií se specifickým nízkoenergetickým zářením. Všechny ostatní bakterie (na jiných frekvencích) nebudou působením přístroje dotčeny. 

Lze kameny z přístroje vyndat, čistit a nabíjet třeba na slunci?

Kameny vyndat nelze a ani to není potřeba. Připojením do elektrické sítě jsou neustále propojeny se zemí, se svým původním přirozeným prostředím, a energetické čištění a nabíjení tak díky tomu probíhá automaticky průběžně. 

Kam nejlépe umístit SOMAVEDIC?

Ideální umístění je uprostřed bytu, v případě jednopatrového rodinného domu pak v přízemí. Někdy si SOMAVEDIC "sám řekne", respektive člověk intuitivně vycítí, kam jej umístit. Z počátku (první týden) nedoporučujeme dávat přístroj pod postel nebo do vzdálenosti méně jak jeden metr od ní. Mohly by se dostavit komplikace s usínáním.

Proč je životnost SOMAVEDIC taková?

Jedná se o předpokládanou životnost, vycházející z "trvanlivosti/životnosti" všech použitých materiálů a udržitelnosti energetického potencionálu, pro 100% fungování SOMAVEDIC.  

Co se stane s přístrojem po pěti letech používání?

Pro přístroje vyrobené od roku 2015 platí pětiletá garance funkčnosti a účinnosti. Pokud svítí veškeré led diody, funguje SOMAVEDIC na 100% i po této době. Pokud má zákazník zájem, je možné přístroj kdykoliv zaslat výrobci ke kontrole a otestování.  

Není cena za přístroje příliš vysoká?

Kvalita našich produktů je pro nás zásadní, vkládáme proto do jejich výroby i odpovídající prostředky. Přístroje SOMAVEDIC jsou celé vyráběné ručně v Čechách, jejich převážná část je z ručně foukaného skla. Velkou investicí byl dlouholetý vývoj a výzkum u nás i v zahraničí a následné získání mezinárodních certifikátů. Mezi další výdaje naší společnosti, které se promítají do ceny výrobků, patří mzdové náklady, náklady za logistické služby, nemalou část tvoří daně. V ceně je též již zahrnuta prodloužená garance na 5 let.

Likviduje SOMAVEDIC viry, bakterie a parazity v prostoru, v těle nebo v obojím?

SOMAVEDIC chrání lidský organismus na buněčné úrovni, tzn. v těle. 

Působení SOMAVEDIC dosahuje až k sousedům, nebude na ně přístroj působit proti jejich svobodné vůli?

Především je nutné se zamyslet nad tím, co vlastně pojem "svobodná vůle" znamená. Definice svobodné vůle je následující: je to možnost člověka jednat na základě svých vlastních rozhodnutí, která nejsou determinujícím způsobem ovlivněna jinými (vnějšími) faktory. Kvantová fyzika ovšem říká, že všichni jsme součástí kvantového pole. Toto pole v sobě nese všechny informace od počátku věků. Je to pole, kde jsme obklopeni interagujícími částicemi a energiemi, které dokážou přenášet a sdílet informace na nekonečně velké vzdálenosti s nulovým časovým zpožděním. V kvantové fyzice prostor a čas, tak jak je známe, neexistují. Vše je tedy propojeno se vším, vše se vším souvisí!

Z této teorie pak jasně vyplývá, že neexistují žádné náhody a že vše se vždy děje z konkrétního důvodu. Pokud se tedy rozhodneme umístit domů SOMAVEDIC, který svými účinky dosahuje až k sousedům, je jasné, že i oni mají být v okruhu jeho působení.

Neznehodnocuje se varem kvalita "atlantikové" vody?

Struktura "atlantikové" vody se varem bohužel mění, proto je lepší uvařit nejprve vodu (čaj, kafe apod.) a až pak jí dát na 5 minut upravit Atlantikem, Uranem, Amberem nebo Goldem.   


Nenašli jste co jste hledali? Neváhejte nás kontaktovat.

Telefonicky: +420 840 800 700, +420 725 178 150

E-mailem: info@simplysomavedic.cz