ÚČINKY SOMAVEDIC

ÚČINKY SOMAVEDIC

Účinky SOMAVEDIC jsou individuální a jsou závislé na více faktorech. První pocity po spuštění SOMAVEDIC závisí na citlivosti a vnímavosti každého jedince. Většina uživatelů zprvu žádnou změnu nepociťuje, ale citliví jedinci mohou cítit vliv SOMAVEDIC téměř ihned po jeho spuštění.

Viditelné pozitivní účinky jsou závislé především na závažnosti potíží a jejich charakteru.

Pokud jsou potíže akutní, zpravidla se zlepšení stavu dostavuje dříve než u chronických potíží, u kterých může docházet k viditelnému zlepšení často až po několika měsících.

Přesto dosud neznáme případ, kdy by se pozitivní účinky SOMAVEDIC dříve nebo později neprojevily.

Rychlost účinků je závislá na míře znečištění organismu, ale také na disciplíně a dodržování správné životosprávy. Je logické, že pokud budete během působení SOMAVEDIC svůj organismus jakkoliv nadměrně zatěžovat, bráníte vlastně SOMAVEDIC konat svou práci a jeho pozitivní účinky tím minimálně oddálíte. Pokud tedy chcete maximálně využít účinků SOMAVEDIC, doporučujeme chovat se ke svému zdraví co nejvíce zodpovědně. Tím naopak účinky SOMAVEDIC urychlíte!

PRVNÍ ÚČINKY

Nejprve dochází ke zrušení vlivu geopatogenních zón, které nastává už během prvních 3 hodin po instalaci SOMAVEDIC. Tyto účinky se projevují dvojím způsobem. V prvním případě můžete cítit pocitovou změnu atmosféry v daném prostředí (jakoby se vyčistil vzduch), větší pocit uvolnění, někdy dokonce až euforie.

U někoho se mohou naopak projevit "adaptační potíže", které vyvolávají různé nepříjemné pocity (po psychické stránce)!* Jedná se o zcela obvyklou reakci, která není nijak nebezpečná! Tento stav je vždy dočasný a vymizí obvykle po několika hodinách, nejpozději do několika dní.
Příčinou je, že SOMAVEDIC začne působit na blokády v našem organismu a ty se aktivují. SOMAVEDIC tyto blokády postupně odbourává a negativní pocity se zmírňují, až nakonec zcela vymizí.

Častou příčinou nepříjemných pocitů je také nedostatečný pitný režim. Ideální je nakoupit balenou vodu (6 x 1,5 litr. neperlivé vody) a každé ráno v 6 hodin vypít s citrónem 2 - 3 dcl nebo hned jak vstanete. Zbytek láhve vody dopijte ještě ten den. Ideální také bude balenou vodu umístit u SOMAVEDIC. Voda vyplaví z těla zátěže a celkový průběh detoxikace bude mnohem příjemnější a účinnější. Pozor na kávu, která silně odvodňuje a je třeba doplnit tělu trojnásobek objemu kávy vodou. Pokud se i po několika dnech stav nezlepší, tak nás prosím kontaktujte.

*Princip reakce se dá přirovnat k různým formám detoxikace organismu, kdy může docházet k obdobným, často mnohem silnějším reakcím organismu, zpravidla ale spojeným i s fyzickými projevy, které jsou u SOMAVEDIC jen vzácné. V případě SOMAVEDIC také dochází k postupné detoxikaci organismu. Na rozdíl od většiny detoxikačních metod je ale SOMAVEDIC velmi šetrnou a nenásilnou metodou s dlouhodobým účinkem.

PRŮBĚH

3 - 5 dnů 

U lidí, kteří mají potíže se spánkem, se mění spánkový režim a spánek se prohlubuje. Mnoho uživatelů, kteří měli dlouhodobé spánkové potíže, uvedlo, že už po několika dnech působení SOMAVEDIC se jejich spánek téměř znormalizoval a budili se ráno více odpočatí.

3 - 6 týdnů 

Během 3-6 týdnů dochází k eliminaci geopatogenní zátěže organismu i všech materiálů, které byly pod vlivem geobiologických zlomů.

1 - 3 měsíce 

Během 1-3 měsíců by měla být eliminována parazitární, bakteriální, plísňová i virová zátěž (v závislosti na dietním režimu, životosprávě a dalších okolnostech). Dále dochází ke zlepšení metabolismu a viditelnému zvýšení životní energie.

3 - 6 měsíců 

Po 3 - 6 měsících už by u většiny uživatelů, kteří neměli vážné zdravotní potíže, mělo být energetické pole díky SOMAVEDIC pročištěné a pokud některé zdravotní potíže stále ještě přetrvávají, často bývají už jen doznívajícími projevy pouze na fyzické úrovni V podstatě u všech uživatelů už se projevuje výrazně vyšší úroveň životní energie.

6 - 12 měsíců

Dochází k odeznívání vážnějších zdravotních potíží a detoxikaci organismu i u více zatížených jedinců. Časové projevy pozitivních účinků SOMAVEDIC se mohou individuálně lišit - opět v závislosti na zmíněných okolnostech.

Tyto projevy byly mnohokrát ověřeny terapeuty pracujícími s biorezonancemi BICOM.

*SOMAVEDIC nenahrazuje lékařskou zdravotní péči! Výrobce doporučuje kombinaci s biorezonančními přístroji BICOM a kontroly u lékařů.